2.22.2009

Serieel beeld 'de Val'


Uitwerking van de eerste ideeen "de val"
Hierbij lijkt het nog een beetje teveel op een clip

2.15.2009

3D-BEELDONDERZOEK (Paul Segers) kw3


Een stuk uit:
Het parfum – Patrick Suskind

Hij stopte de knuppel weg en was nu uitsluitend van nijvere bedrijvigheid vervuld. Om te beginnen vouwde hij de geurdoek open, spreidde hem losjes uit over tafel en stoelen en lette erop dat de ingevette kant niets aanraakte. Toen sloeg hij de dekens weg. De zalige geur van het meisje, die plotseling warm en hevig opwelde, raakte hem niet. Hij kende hem immers en ervan genieten, genieten tot hij bedwelmd was, zou hij pas later zodra hij hem werkelijk bezat. Nu ging het erom zoveel mogelijk op te vangen en zo min mogelijk weg te laten stromen, nu waren concentratie en haast geboden. Met rappe bewegingen van de schaar sneed hij het nachthemd open, trok het haar uit, pakte het ingevette laken en wierp het over haar naakte lichaam. Toen tilde hij haar op, trok de flap van de doek onder haar door, wikkelde haar in als in bladerdeeg, vouwde de uiteinden dicht, omhulde haar van haar tenen tot haar voorhoofd.

BEELD & CONCEPT (Dominique Ampe) Kw3
Boom

SERIEEL BEELD (Judith Driessen) kw3Proefje op "de val" voorbereiding